Εκτός από τους σημαντικούς ναούς που προαναφέρθηκαν αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια, στη Μολυβδοσκέπαστη, σώζεται επίσης μια σειρά μικρών ναών, οι οποίοι κτίστηκαν στα τέλη του 19ου ή στις αρχές του 20ου αιώνα, δείγματα της θερμής πίστης των κατοίκων του οικισμού. Δεν αποκλείεται αρκετοί από τους ναούς αυτούς να έχουν κτισθεί σε θέση παλαιότερων, αν και σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία να το επιβεβαιώσουν.

 

Οι ναοί αυτοί είναι συνήθως μονόχωροι, ξυλόστεγοι, με μικρές αψίδες στα ανατολικά, μικρά παράθυρα και χωρίς ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία. Ο παλαιότερος ανάμεσά τους πρέπει να είναι ο ναός του Αγίου Αθανασίου, κτισμένος στα 1884, ο οποίος όμως ανακαινίστηκε ριζικά πριν λίγα χρόνια. Την ίδια εποχή πιθανόν χρονολογείται και ο ναΐσκος της Αγίας Σωτήρας, έξω από τον οικισμό.

 

Νεώτεροι είναι ο επίσης μονόχωρος ναός του Αγίου Γεωργίου, κτισμένος πάνω από την κεντρική βρύση του χωριού, καθώς και αυτός των Ταξιαρχών, που βρίσκεται δίπλα στον ερειπωμένο ναό του Αγίου Δημητρίου.

 

Έξω από το χωριό, κοντά στο μονοπάτι που οδηγεί στην μονή, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Χριστοφόρου, ενώ τα ερείπια του ναϊδρίου του Αγίου Ιωάννη εντοπίστηκαν κοντά στη μονή.

Copyright © 2011 - 2015

Code & Design: