Στο ψηλότερο σημείο του οικισμού, στα νοτιοδυτικά, στο σημείο που σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες ήταν αρχικά η συνοικία με τις οικίες των ευκατάστατων κατοίκων, βρίσκεται η ερειπωμένη σήμερα εκκλησία του Αγίου Σώζοντος.

 

Δεν υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες για την ίδρυση του ναού, ούτε για τους λόγους που οδήγησαν στην σχετικά σπάνια για την ηπειρωτική Ελλάδα αφιέρωσή του στον άγιο Σώζοντα, άγιο που συνδέεται ενίοτε με τη αντιμετώπιση επιδημιών. Άγνωστο είναι επίσης πότε ακριβώς κατέρρευσε ο ναός. Πάντως ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν επισκέφτηκε την περιοχή ο Donald Νicol, βρισκόταν σε ερειπιώδη κατάσταση.

 

Τα λείψανα του ναού καθαρίστηκαν και στερεώθηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία / 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Copyright © 2011 - 2015

Code & Design: