Ανεβαίνοντας στο μονοπάτι που από τη μονή οδηγεί στον οικισμό, στα δεξιά, πάνω σε κάθετο ψηλό βράχο, ορθώνεται ο ναός της Αγίας Τριάδας, που δεσπόζει σε ολόκληρη την περιοχή.

 

Ο ναός της Αγίας Τριάδας, περιορισμένος στη στενή επιφάνεια του βράχου πάνω στον οποίο είναι σκαρφαλωμένος, έχει πολύ μικρές διαστάσεις. Είναι κτισμένος στον τύπο του σταυρεπίστεγου ναού, δηλαδή στεγάζεται με δύο ανισοϋψείς καμάρες, οι οποίες διασταυρώνονται και σχηματίζουν στη στέγη το σχήμα του σταυρού. Ο μικρός διαθέσιμος χώρος δεν επέτρεψε την ανέγερση νάρθηκα.

 

Η στέγη του ναού καλύπτεται από σχιστόπλακες ενώ η επιμελημένη τοιχοδομία του αποτελείται από ανισομεγέθεις, σχεδόν ακατέργαστους λίθους με άφθονο συνδετικό κονίαμα. Η τοιχοποιία είναι περισσότερο επιμελημένη στην τρίπλευρη αψίδα, που εξέχει ανατολικά. Η μικρού μεγέθους αψίδα μοιάζει μετέωρη, καθώς δεν ακουμπά στο έδαφος και βρίσκεται σε αρκετό ύψος από τη βάση του κτιρίου.

 

Όπως και στους περισσότερους ναούς της Τουρκοκρατίας, τα παράθυρα είναι λίγα και στενά και ο φωτισμός στο εσωτερικό του ναού είναι ιδιαίτερα λιγοστός και επιβλητικός. Στον ανατολικό τοίχο ανοίγονται τρία παράθυρα, το ένα στην κεντρική αψίδα του Ιερού. Δύο παράθυρα ανοίγονται επίσης στα τύμπανα των αετωμάτων των δύο άκρων της εγκάρσιας καμάρας. Στο μέσο του δυτικού τοίχου υπάρχει και η μοναδική θύρα του ναού.

 

Στο χώρο του Ιερού, εκτός από την κεντρική ημικυκλική κόγχη, δύο κόγχες ανοίγονται στον ανατολικό και στο βόρειο τοίχο της Πρόθεσης.

οι τοιχογραφίες

Copyright © 2011 - 2015

Code & Design: