Στην κορφή χαμηλού, κατάφυτου λόφου, πάνω στο μονοπάτι που οδηγεί από τη μονή στον οικισμό, βρίσκεται ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής.

 

Πρόκειται για μονόχωρο, τρίκογχο ναό που καλύπτεται με αβαθή θόλο (φουρνικό), ο οποίος εξωτερικά υψώνεται σε σχέση με τον υπόλοιπο ναό, δίνοντας την εικόνα τρουλοκαμάρας. Το τμήμα αυτό στεγάζεται με τετράρριχτη στέγη από σχιστόπλακα, ενώ δίρριχτες στέγες καλύπτουν το ανατολικό και δυτικό τμήμα του ναού. Στα δυτικά του υπάρχει μικρός νάρθηκας που καλύπτεται με ημικυλινδρική καμάρα. Οι τρεις κόγχες είναι εξωτερικά τρίπλευρες και εσωτερικά ημικυλινδρικές. Ο ναός έχει λιγοστά παράθυρα μικρών διαστάσεων, όπως συνηθίζεται στην αρχιτεκτονική της εποχής της τουρκοκρατίας. Η είσοδος στο ναό γίνεται από χαμηλή τοξωτή θύρα, στο βόρειο τοίχο του νάρθηκα.

 

Σύμφωνα με δυσανάγνωστη επιγραφή, χαραγμένη σε λίθο στον ανατολικό τοίχο, πάνω από την αψίδα του ιερού, ο ναός κτίστηκε στα 1604/5.

οι τοιχογραφίες

Copyright © 2011 - 2015

Code & Design: